O časopise Pán UČITEĽ

Časopis Pán UČITEĽ je nezávislé pedagogické periodikum, obsahovo zamerané na vzdelávanie učiteľov materských, základných škôl a rodičov školopovinných detí. Časopis vychádza od septembra 2005 a podnetom na jeho vznik boli i absentujúce štátne Učiteľské noviny. Svojim čitateľom prináša informácie z oblasti výchovy a vzdelávania, reformy školstva, aktuálnych projektov, metodiky jednotlivých školských predmetov, poskytuje priestor na prezentáciu škôl a výmenu názorov pedagógov…

Časopis vychádza 5-krát ročne a je distribuovaný na základe ročného predplatného školám a jednotlivcom.

 Ako si môžete časopis predplatiť?  

  • zaslaním písomnej objednávky na adresu panucitel@internet.sk,
  • telefonicky na tel. čísle 02/6436 5904, 0903/936 258

Vystavíme vám faktúru a zašleme na vašu adresu. Predplatné fakturujeme na kalendárny rok.

Predplatné časopisu môžete uhradiť i poštovou poukážkou. Časopis vám príde 5-krát počas kalendárneho roka na vašu adresu (počas školských prázdnin časopis nevychádza).

Ročné predplatné za 5 čísiel časopisu je 9,45 EUR (á 1,89 EUR). Cena je uvedená vrátane poštovného. 

Inzercia
Pre spoločnosti, ktoré majú výrobky a služby zamerané na oblasť vzdelávania, má časopis zaujímavú cieľovú skupinu. Inzerciu vám môžeme i graficky spracovať. Cenník inzercie zasielame na požiadanie.