Zbierky úloh z matematiky

Zbierka úloh z matematiky

Zbierka úloh z matematiky pre 5. ročník ZŠ

Autor: RNDr. Jozef Smida, PhD. 
Rok vydania: 2011, formát: A5
Rozsah: 148 strán, farebná, pekne ilustrovaná
Väzba: mäkká
ISBN: 978-80-970418-2-3
Cena: 6,40 EUR
školám poskytujeme množstvové zľavy

 Zbierka úloh z matematiky

Zbierka úloh z matematiky pre 6. ročník ZŠ a primánov

Autor: RNDr. Jozef Smida, PhD.
Rok vydania: 2012, formát: A5
Rozsah: 188 strán, farebná, pekne ilustrovaná
Väzba: mäkká
ISBN: 978-80-970418-4-7
Cena: 6,40 EUR
školám poskytujeme množstvové zľavy

 Zbierka úloh z matematiky

Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník ZŠ a sekundu gymnázií

Autor: RNDr. Jozef Smida, PhD.
Rok vydania: 2013, formát: A5
Rozsah: 140 strán, farebná, pekne ilustrovaná
Väzba: mäkká
ISBN: 978-80-970418-9-2
Cena: 6,40 EUR
školám poskytujeme množstvové zľavy

Všetky tri zbierky sú použiteľné ku každej učebnici matematiky na učebnicovom trhu, ku každému vzdelávaciemu programu. A iste majú aj šancu prežiť zdokonaľovania“ štátneho vzdelávacieho programu aj ďalšie nové aj novšie učebnice. Každá zo zbierok obsahuje vyše tisíc príkladov (len slovných úloh je takmer štyristo), riešené vzorové príklady, prehľadne spracované výsledky, k neštandardným úlohám je vo výsledkoch naznačený postup riešenia.

Nechýbajú úlohy pomáhajúce rozvíjať matematickú gramotnosť, špecifické druhy matematického myslenia, či úlohy ukazujúce vzťah matematiky a reality.

Príklady sú prehľadne usporiadané v kapitolách od menej náročných po viac náročné.

Zbierka úloh z matematiky

Aj toto je matematika ( pre 5. až 7. ročník ZŠ)

Autor: RNDr. Jozef Smida, PhD.
Rok vydania: 2012, formát: A5
Rozsah: 96 strán, farebná, pekne ilustrovaná
Väzba: mäkká
ISBN: 978-80-970418-6-3
Cena: 4,90 EUR
školám poskytujeme množstvové zľavy

 Zbierka úloh z matematiky

Matematika je aj toto (pre 8. a 9. ročník ZŠ)

Autor: RNDr. Jozef Smida, PhD. 
Rok vydania: 2013, formát: A5
Rozsah: 104 strán, farebná, pekne ilustrovaná 
Väzba: mäkká
ISBN: 978-80-89700-00-4
Cena: 6,40 EUR
školám poskytujeme množstvové zľavy

 

Knihy Aj toto je matematika a Matematika je aj toto patria nielen všetkým žiakom druhého stupňa ZŠ, ale každému, kto chce zvládnuť z matematiky viac, ako sa dozvie v povinnom školskom vyučovaní. Úlohy v knihách sú o čosi náročnejšie na uvažovanie, dôvtip, vynachádzavosť. A myslíme, že aj zaujímavejšie.

Obe knihy ponúkajú príležitosť na budovanie návyku presne sa vyjadrovať, rozvíjať schopnosť sústrediť sa na podstatu, na odôvodňovanie svojich tvrdení, na rozvoj dôslednosti, vytrvalosti, na pestovanie návyku kriticky hodnotiť výsledky vlastnej práce.
Nie sú to úlohy na mechanické počítanie, ale úlohy, ktoré majú pomôcť učiť sa presne vyjadrovať, rozumne uvažovať, rozvíjať dôvtipnosť i vynachádzavosť. A v neposlednom rade ukázať, na čo všetko môžu byť užitočné už základné matematické vedomosti, za čím všetkým sa v bežnom živote skrýva matematika.