Pracovné listy pre ZŠ a MŠ

Tvorivá dielnička POVOLANIA Tvorivá dielnička POVOLANIA
(pracovné listy pre deti od 4 do 10 rokov)
Autor: Mgr. Silvia Gajdošová, PhD.

Tvorivá dielnička obsahuje: 12 samostatných pracovných hárkov POVOLANIA na formáte 34 x 23,5 cm (väčší formát ako A4, pohodlný na prácu, samostatné hárky sú vhodné pre ľavákov i pravákov, 140g ofsetový papier),
- mustry na vystrihovanie jednotlivych častí obrázka a pestrofarebné látky na dolepovanie vybraných častí podľa mustier,
- metodickú príručku (formát A5), kde nájdete prehľadne vypracované aktivity k jednotlivým povolaniam. Ku každému povolaniu je vypracovaný motivačný rozhovor, aktivity s maľovánkou (vystrihovanie, dolepovanie, dokreslovanie podľa zadania), básničku rozpracovanú do pohybových aktivít, jazykové vzdelávanie v anglickom i nemeckom jazyku. Súčasťou metodického zošita je i fonetická tabuľka v oboch jazykoch ako pomôcka pre výslovnosť.
- pracovné listy majú odporúčaciu doložku MŠ VVaŠ SR.

 Cena: 5,00 EUR
(pracovná dielnička POVOLANIA + mustry na vystrihovanie + látky + metodikcká príručka).
+ poštovné: 2,50 EUR (dobierka)