CD Môj kamarát trojuholník

Hudba, texty, spev: Mgr. art. Vladimír Kubovčík

CD Medveďa Maxa 

Cena: 9,00 EUR
Poštovné: + 3,00 EUR
Objednávky: na e-mailovej adrese medvedmax@internet.sk,
telefonicky na tel. číslach: 02/6436 5904, 0903/936 258, 0903/717 567
Spôsob platby: na dobierku

Aké sú pesničky na CD Môj kamarát trojuholník?

vyskúšaj si ma - klikni na mňa ->.
- každá z desiatich pesničiek má pekný, zaujímavý, zároveň náučný text, ktorý má vysokú pridanú vzdelávaciu hodnotu
- pesničky sú obsahovo zamerané na geometrické tvary (trojuholník – kruh – štvorec – obdĺžnik – elipsa – valec – guľa – kocka – kváder – stavba)
- prostredníctvom textov sa dieťa bezprostredne naučí rozpoznávať jednotlivé geometrické tvary
- každá pesnička má inú, ľahko zapamätateľnú melódiu a navodí inú, krásnu atmosféru.

Pesničky sú zamerané na:

  • počúvanie s porozumením,
  • rozvoj slovnej zásoby,
  • precvičovanie problematických spoluhlások,
  • dôslednú výslovnosť a zrozumiteľnosť textov,
  • pohybové aktivity,
  • krásne melódie, intonáciu a rytmus.

Pesničky na CD sú prezentované tak, že pre deti ich spieva medveď Max.

Prečo medveď Max?

  • pesničky spieva Mgr. art. Vladimír Kubovčík, sólista opery SND, a vzhľadom na jeho výnimočmý hlasový fond tieto pesničky uvádzame ako pesničky medveďa Maxa
  • na začiatku CD sa deťom medveď Max prihovára, aby sa mohli s hlasom zoznámiť
  • pesničky ponúkajú deťom, rodičom i učiteľom hodnotný materiál z melodickej a rytmickej stránky
  • texty pesničiek sú konzultované s logopédom (zaradené sú pesničky na sykavky a dyslálie) – na CD nájdete pesničky spracované v rýchlejšom i pomalšom tempe tak, aby sa mohli zapojiť i deti s rečovými poruchami

 

- k pesničkám ponúkame štyri základné tvary – trojuholník, kruh, štvorec, obdĺžnik – ušité z rôznofarebných látok
- ponúkané geometrické tvary slúžia na hrové aktivity detí, poznávanie geometrických tvarov, poskladanie jednotlivých útvarov podľa vzoru i podľa fantázie, poznávanie farieb (inšpiráciu nájdu deti i v pesničkách)
- ponúkame námety na hrové aktivity s ušitými geometrickými tvarmi. Ak si ušité geometrické útvary objednáte, dodáme vám k nim i námety na plagáte A3, kde ich nájdete vyobrazené.
- Cena za ušitý geometrický tvar: 1,80 EUR (vrátane DPH).