MUSICA LITURGICA, s. r. o.,

je od roku 2005 vydavateľom časopisu Pán UČITEĽ.
Okrem časopisu vydávame doplnkovú pedagogickú literatúru pre učiteľov a žiakov materských a základných škôl.
Ďalším naším nosným programom je tvorba detských pesničiek.
(viac o projekte v sekcii pesničky pre deti medveďa Maxa).

Služby v oblasti grafického spracovania a polygrafie
Dlhodobo poskytujeme služby v oblasti grafického spracovania a polygrafie.
Radi vám graficky spracujeme a vytlačíme leták, plagát, časopis, knihu.  
Polygrafické služby poskytujeme do formátu A2.
Cenovú kalkuláciu vám radi vypracujeme na základe vášho zadania.