Medveď Max Vás víta

Vítame vás na stránke www.medvedmax.sk

Sme vydavateľstvo časopisu Pán UČITEĽ. Časopis vychádza od roku 2005 a je obsahovo zameraný na vzdelávanie pedagógov materských, špeciálnych, základných škôl a rodičov školopovinných detí. Časopis je možné odoberať formou predplatného. Budeme sa tešiť každému novému záujemcovi o predplatné a taktiež každému prispievateľovi (pre pedagógov poskytujeme možnosť získať kredity za odborný príspevok).

Časopis Pán učiteľ

Na tejto stránke ponúkame tiež edukačné materiály pre školy a rodičov – viac v sekcii Tvorivá dielnička POVOLANIA, Pesničky Medveďa Maxa.
Pre druhý stupeň ZŠ ponúkame obsiahle zbierky úloh z matematiky.

NOVÉ
Ponúkame vám vianočné maľované pozdravy s krásnymi vianočnými koledami.
Ukážky skladieb si môžete vypočuť v sekcii Vianočné pozdravy s CD/Ukážky skladieb.

vyskúšaj si ma - klikni na mňa ->